Logo FRIiG

Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki

Lato Funduszy Europejskich

Z dniem 1 czerwca 2015 r. Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki rozpoczęła realizację projektu Lato Funduszy Europejskich – prezentacja beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Funduszy Europejskich na lata 2014-2020; możliwe formy wsparcia, planowania i realizacji projektów współfinansowanych z tych środków. Projekt realizowany jest w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zakończenie projektu planuje się na 30 września 2015 r.

 

Zapraszamy do udziału!